Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Mười Hai Nhân Duyên


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Mười Hai Nhân Duyên
 • Tác giả : Thiền sư U Sīlānanda
 • Dịch giả : Thiện Anh Phạm Phú Luyện
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 232
 • Nhà xuất bản : Ban Tu Thư Như Lai Thiền Viện
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000005212
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

PATICCA SAMUPPADA

Thiền Sư SAYADAW U SĪLĀNANDA

Soạn dịch THIỆN ANH – PHẠM PHÚ LUYỆN

Ban Tu Thư Như Lai Thiền Viện

 

LỜI NGƯỜI SOẠN DỊCH

Khi cố Hòa Thượng Thiền sư U Sīlānanda giảng xong loạt bài về Paticca Samuppāda tại Như Lai Thiền Viện, cảm kích trước sự dạy dỗ tận tình của Hòa Thượng, tôi có phát nguyện trước mặt Ngài là sẽ soạn dịch sang tiếng Việt với tựa đề Mười Hai Nhân Duyên để cùng Như Lai Thiền Viện hỗ trợ Ngài phổ biến giáo pháp duyên sinh vi diệu đến Phật tử Việt Nam. Mặc dầu có nhiều sách tiếng Việt viết về đề tài này nhưng các bài pháp thoại của Hòa Thượng thật đặc biệt vì mới lạ, sâu sắc và rõ ràng nên hy vọng sách Mười Hai Nhân Duyên sẽ là một đóng góp cần thiết giúp Phật tử Việt Nam tìm hiểu thêm về giáo lý Nguyên Thủy của Đức Phật.

Sách Mười Hai Nhân Duyên được soạn dịch độc lập với sách Dependent Orination bằng tiếng Anh do đạo hữu U Hla Myint biên soạn và sẽ được Như Lai Thiền Viện ấn tống trong tương lai. Do đó, hai sách tuy có một nội dung giống nhau vì đều dựa trên cùng những bài pháp thoại bằng tiếng Anh của Hòa thượng Thiền sư U Sīlānanda nhưng lại không tương đương với nhau theo ý nghĩa sách tiếng Việt không phải là bản dịch từ sách tiếng Anh.

Khi soạn dịch sách Mười Hai Nhân Duyên trong thâm tâm, tôi chỉ muốn phổ biến giáo pháp của Đức Phật do HT Thiền sư U Sīlānanda giảng đến Phật tử Việt Nam để đền đáp phần nào ân tình dạy dỗ hết lòng của Ngài để cả pháp học lẫn pháp hành trong bao nhiêu năm tại Như Lai Thiền Viện cũng như ở những nôi khác. Rồi khi hoàn thánh dịch phẩm này, trong tôi dâng lên cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Hoan hỉ vì đã thực hiện được điều mình phát nguyện nhưng ngậm ngùi vì đã không hoàn tất kịp để phổ biến khắp nơi trong lúc Ngài còn hiện tiền.

Tôi xin chân thành cám ơn quý đạo hữu Từ Sơn, Nguyễn Khiêm đã đọc và cho những hồi ý quý báu, để hoàn chỉnh dịch phẩm này cũng như các đạo hữu Nguyễn Việt An và Bùi Hoài Thanh dã trình bày bìa sách.

Mong rằng những ai muốn thâm cứu về Phật pháp nói chung và Mười Hai Nhân Duyên nói riêng sẽ được lợi lạc qua tập sách này.

Trong tâm từ,

Thiện Anh Phạm Phú Luyện

 

 MỤC LỤC

Lời giới thiệu của Ban Tu Thư Như Lai Thiền Viện

Lời người soạn dịch

Tiểu sử Cố Hòa thượng U Sīlānanda

Mười Hai Nhân Duyên

Do Vô Minh làm điều kiện, Hành sanh khởi

Do Hành làm điều kiện, Thức sanh khởi

Do thứa làm điều kiện, Danh sắc sanh khởi

Do Danh sắc làm điều kiện, Lục nhập danh khởi

Do Lục Nhập làm điều kiện, Xúc sanh khởi

Do xúc làm điều kiện, Thọ sanh khởi

Do Thọ làm điều kiện, Ái sanh khởi

Do Ái làm điều kiện, Thủ sanh khởi

Do Thủ làm điều kiện, Hữu sanh khởi

Do Hữu làm điều kiện. Sinh sanh khởi

Do Sinh làm điều kiện, Tử sanh khởi

Kết luận

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học