Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Lý thuyết và thực tế


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lý thuyết và thực tế
 • Tác giả : Bình Anson
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 197
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000008252
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LÝ THUYẾT VÀ THỰC TẾ

BÌNH ANSON Biên dịch

NXB TÔN GIÁO

 

MỤC LỤC

1.     Lý thuyết và thực tế

2.     Bốn mươi lăm năm hoằng pháp của Đức Phật

3.     Tám giới của Bậc Thánh

4.     Lý Duyên Khởi

5.     An cư, Tự tứ và Vu Lan

6.     Trưởng lão ni Sanghamita

7.     Vessak là ngày lễ quốc tế

8.     Về bài kinh Kalama

9.     Về bài kinh Quán niệm

10.    Sồng tỉnh giác từng ngày

11.    Vài ghi chú khi đọc kinh điển

12.    Tu sĩ và thế giới hôm nay

13.     Thiền trong đời sống

14.    Người dịch kinh Phật

15.    Tu sĩ ẩn lâm

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học