Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Đến bờ kia -pāramitā (pāramī)


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đến bờ kia -pāramitā (pāramī)
 • Tác giả : Tỳ Khưu Chánh Minh
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 189
 • Nhà xuất bản : Roneo
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000008155
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

ĐẾN BỜ KIA

PĀRAMITĀ (PĀRAMĪ)

Bhikkhu Chánh Minh

Biên soạn

LỜI NÓI ĐẦU

 

Một điều không thể bác bỏ : Nghe pháp từ Đức Phật, một số nhanh chóng chứng đạo – quả, số khác phải nhiệt tâm nỗ lực mới chứng được Đạo, quả Níp bàn. Số khác dù nỗ lực, ngay kiếp sống ấy cũng không chứng đạt (sẽ chứng đạt ỡ những kiếp sau). Vì sao vậy ? Đó là do trí tuệ nhanh nhẹn hay chậm chạp hoặc không đủ .Hay do phiền não ít hay nhiều.

Và rõ rang, trong quá khứ do có tu tập nên phiền não ít, ngược lại thì nhiều phiền não.

Những phước báu đã thực hiện hay tu tập với mục đích duy nhất “giải thoát khỏi luân hồi”, thuật ngữ nhà Phật gọi là phước báu BALAMẬT.

Ly tham (virãga) là pháp căn bản cho hành trình tiến vào Giải thoát môn. Chỉ có ly tham trong hành trình Balamật mới có khả năng chứng đạt “giải thoát sinh tử”.

Một tác ý đúng mang lại lợi ích vô biên, một tác ý sai trở thành chuỗi dài tai hại. Tất cả chỉ do “biết hay không biết”.

Biết rõ ràng những pháp Balamật sẽ giúp hành giả tích lũy những thuận duyên, đồng thời loại trừ dần những phiền não ẩn trong tâm.

Thế là, con đường dặc dài sinh tử sẽ ngắn dần, đạo lộ giải thoát được rộng mở và sự giác ngộ chân lý nhanh chóng thành tựu.

Người Phật tử với tín tâm đặt vào Tam Bảo sẽ mở rộng tâm đại bi, thương tưởng đến với tất cả chúng sanh, mong cho chúng sanh thoát ly mọi khổ não, thành tựu an lạc lợi ích. Đó là tác ý tiên khởi khi thực hành những pháp thiện, tác ý này là điều kiện chung cho các pháp Balamật.

Như con thuyền, tuy nổi trên mặt đại dương nhưng mãi lênh đênh vô định, cuối cùng cũng phải chìm vào đại dương xanh thẳm. Cũng vậy, tuy  tạm thời lìa xa những khổ cảnh do nương vào phước thiện, nhưng không tìm hướng “đến bờ”, cuối cùng phải chịu khổ sanh tử, để rồi mãi mãi chìm đắm trong luân hồi.

Balamật. là định hướng được “bờ kia”, thực hành Balamật là “đi đến bờ kia”.

Người lái thuyền khôn ngoan sẽ tùy từng đợt sóng dữ (lớn hay nhỏ), khéo léo đưa con thuyền vượt qua sóng dữ, đến vùng an bình. Cũng vậy, người có trí sẽ khéo léo dẫn dắt con thuyền “danh-sắc” vượt bể ái trùng khơi, tìm đến bờ an tịnh. Và pháp Balamật là phương cách thực hiện những pháp thiện tùy theo từng trường hợp với từng hoàn cảnh thuận lợi. Đó là việc làm thiết thực đầy ý nghĩa.

Chúng tôi sẽ cố gắng trình bày những hiểu biết nông cạn về pháp hành Balamật trong tập sách này, hy vọng hé mở những cánh cửa Balamật, và được các bậc cao minh “mở rộng”.

Tập sách này nhằm mục đích giúp thêm phương tiện hiểu biết nhỏ nhoi cho những Phật  tử sơ cơ đang trên đường tầm cầu giải thoát.

Tập sách được trình bày hai phần:

- Tổng quát về Balamật

- Tu tập pháp Balamật.

Trong phần Tổng quát về Balamật có hai chương: Dến bờ kia và Bồ tát hạnh.

Trong phần Tu tập pháp Balamật, chúng tôi trình bày chi tiết về 10 pháp Balamật : Bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn,nhẫn nại, chân thật, quyết định, từ và xả.

Mười pháp này là  sự triển khai rộng từ Lục  độ : Bố thí, trì giới, tinh tấn,nhẫn nại, thiền định và trí tuệ.

Chúng tôi xin tri ân Đại Đức Minh Huệ đã trợ giúp tư liệu Phật học về đề tài này, đồng thời chúng tôi không quên ghi nhận công đức của Phật tử Như Huệ đã phiên dịch một số tư liệu cần thiết cho sọan phẩm, giúp soạn phẩm sớm hoàn tất.

Dĩ nhiên, trong điều kiện hạn hẹp về tư liệu, chúng tôi không thể trình bày hết những điều sâu thẳm, vi diệu của pháp hành Balamật.

Âu cũng đành “lực bất tòng tâm”, lại nữa, tuy rất cố gắng nhưng sẽ không thoát khỏi những sơ sót như : lỗi kỹ thuật cùng lý pháp, nghĩa pháp chưa (hay không) được thông suốt rõ ràng.

Mong các bậc cao minh niệm tình dung thứ và chỉ điểm them.

Kính tri ân các Ngài.

Lành thay giai điệu hợp hòa.

Lành thay tu tập thoát ra luân hồi.

 

                                                Bồ Đề tự, ngày 02 tháng 06 năm 2004

                                                Nhằm ngày 15 tháng 04 năm Giáp Thân

                                                Tỳ Khưu Chánh Minh kính bút

 

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học