Tìm Sách

Giảng Luận >> Tiếp Xúc Với Sự Sống

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tiếp Xúc Với Sự Sống
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 60
 • Nhà xuất bản : ...
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Con người mới ............................................................................................. 3
Sống tỉnh táo vui tươi ................................................................................. 3
Bạn có thể thực tập được ............................................................................ 4
Niềm vui của thiền tập ............................................................................... 5
Có hiểu mới có thương ............................................................................... 5
Cái nầy có vì cái kia có ................................................................................ 6
Thực hành thiền trong mọi động tác ....................................................... 7
Bảo vệ thiên nhiên ....................................................................................... 8
Tiếp xúc với sự sống ................................................................................... 8
Quán chiếu sự vật ........................................................................................ 9
Giải thoát và an lạc .................................................................................... 10
Tiếp xúc với những gì mầu nhiệm ......................................................... 10
Mắt thương nhìn cuộc đời ....................................................................... 11
Tương lai được làm bằng hiện tại .......................................................... 11
Tiếp xúc với trời xanh ............................................................................... 12
An trú thảnh thơi ....................................................................................... 13
Cỡi trên những đợt sóng sinh tử ............................................................ 14
Tiếp xúc bằng chánh niêm ....................................................................... 14
Nhìn màu xanh của lá ............................................................................... 15
Hạnh phúc chân thật ................................................................................. 15
Tập nói ít trở lại .......................................................................................... 16
Cởi mở để hiểu biết ................................................................................... 17
Những viên ngọc quí ................................................................................ 17
Xúc chạm và tiếp xúc ................................................................................ 18
Câu chuyện dòng sông ............................................................................. 35
Tam pháp ấn ............................................................................................... 46

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Từng Bước Nở Hoa Sen
Từng Bước Nở Hoa Sen
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Bụt
Trái Tim Của Bụt
Tố
Tố
Tình Người
Tình Người
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thả Một Bè Lau
Thả Một Bè Lau
Sống chung An Lạc
Sống chung An Lạc
Sen Nở Trời Phương Ngoại
Sen Nở Trời Phương Ngoại