Tìm Sách

Giảng Luận >> Tiếp Xúc Với Sự Sống

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tiếp Xúc Với Sự Sống
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 60
 • Nhà xuất bản : ...
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Con người mới ............................................................................................. 3
Sống tỉnh táo vui tươi ................................................................................. 3
Bạn có thể thực tập được ............................................................................ 4
Niềm vui của thiền tập ............................................................................... 5
Có hiểu mới có thương ............................................................................... 5
Cái nầy có vì cái kia có ................................................................................ 6
Thực hành thiền trong mọi động tác ....................................................... 7
Bảo vệ thiên nhiên ....................................................................................... 8
Tiếp xúc với sự sống ................................................................................... 8
Quán chiếu sự vật ........................................................................................ 9
Giải thoát và an lạc .................................................................................... 10
Tiếp xúc với những gì mầu nhiệm ......................................................... 10
Mắt thương nhìn cuộc đời ....................................................................... 11
Tương lai được làm bằng hiện tại .......................................................... 11
Tiếp xúc với trời xanh ............................................................................... 12
An trú thảnh thơi ....................................................................................... 13
Cỡi trên những đợt sóng sinh tử ............................................................ 14
Tiếp xúc bằng chánh niêm ....................................................................... 14
Nhìn màu xanh của lá ............................................................................... 15
Hạnh phúc chân thật ................................................................................. 15
Tập nói ít trở lại .......................................................................................... 16
Cởi mở để hiểu biết ................................................................................... 17
Những viên ngọc quí ................................................................................ 17
Xúc chạm và tiếp xúc ................................................................................ 18
Câu chuyện dòng sông ............................................................................. 35
Tam pháp ấn ............................................................................................... 46

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều