Tìm Sách

Giảng Luận >> Tiếp Xúc Với Sự Sống

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tiếp Xúc Với Sự Sống
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 60
 • Nhà xuất bản : ...
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Con người mới ............................................................................................. 3
Sống tỉnh táo vui tươi ................................................................................. 3
Bạn có thể thực tập được ............................................................................ 4
Niềm vui của thiền tập ............................................................................... 5
Có hiểu mới có thương ............................................................................... 5
Cái nầy có vì cái kia có ................................................................................ 6
Thực hành thiền trong mọi động tác ....................................................... 7
Bảo vệ thiên nhiên ....................................................................................... 8
Tiếp xúc với sự sống ................................................................................... 8
Quán chiếu sự vật ........................................................................................ 9
Giải thoát và an lạc .................................................................................... 10
Tiếp xúc với những gì mầu nhiệm ......................................................... 10
Mắt thương nhìn cuộc đời ....................................................................... 11
Tương lai được làm bằng hiện tại .......................................................... 11
Tiếp xúc với trời xanh ............................................................................... 12
An trú thảnh thơi ....................................................................................... 13
Cỡi trên những đợt sóng sinh tử ............................................................ 14
Tiếp xúc bằng chánh niêm ....................................................................... 14
Nhìn màu xanh của lá ............................................................................... 15
Hạnh phúc chân thật ................................................................................. 15
Tập nói ít trở lại .......................................................................................... 16
Cởi mở để hiểu biết ................................................................................... 17
Những viên ngọc quí ................................................................................ 17
Xúc chạm và tiếp xúc ................................................................................ 18
Câu chuyện dòng sông ............................................................................. 35
Tam pháp ấn ............................................................................................... 46

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn