Tìm Sách

Kinh Tạng >> Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)
 • Tác giả : .
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 607
 • Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 120100000012216
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Lời Phật dạy

(Kinh Pháp cú - Dhammapada)

THÍCH THIỆN SIÊU-THÍCH MINH CHÂU-THÍCH GIÁC TOÀN-PHẠM KIM KHÁNH

LỜI ĐẦU SÁCH

 Một năm trước đây, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có ý định sưu tập một vài bản dịch kinh Pháp Cú (Dhammapada Sutta) nhằm góp phần phổ biến kinh và giúp người đọc rộng đường tham khảo. Thế rồi mới đây, nhân Đại lễ Kỷ niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng sắp đến, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, vị Giáo phẩm có công đức lớn trong việc phát triển Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, đề nghị chúng tôi chuyển sang Tịnh xá Trung Tâm một số kinh sách để Hòa thượng làm quà tặng. Do đó, chúng tôi rất hoan hỷ khi thực hiện tập sách này, "Lời Phật dạy", vì sách vừa thỏa đáng ý định của chúng tôi, vừa đáp ứng yêu cầu của Hòa thượng.

          "Lời Phật dạy" là bộ sưu tập hai bản Việt dịch kinh Pháp Cú của hai Cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Thích Minh Châu cùng với bản diễn thơ lục bát của Hòa thượng Thích Giác Toàn (nhan đề là Lời vàng vi diệu). Chúng tôi cũng trích toàn phần Tích chuyện của Cố Cư sĩ Phạm Kim Khánh (dịch từ bản Anh ngữ của ngài Narada). Ở phần phụ lục, chúng tôi in lại nguyên bản Pàli của kinh, bản Hán dịch của ngài Liễu Tham và bản Anh dịch của Pháp sư Acharya Buddharakkhita. Bản dịch của Hòa thượng Thích Thiện siêu là căn cứ vào bản Hán dịch của ngài Liễu Tham, bản của Hòa thượng Thích Minh Châu căn cứ vào nguyên bản Pàli, bài diễn thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn căn cứ vào bản dịch của Hòa thượng Thích Thiện Siêu. Hai bản dịch trên xuất hiện lần lượt vào các năm 1959 và 1968 và được tái bản nhiều lần, lần gần đây nhất là năm 2000 và năm 2013. Chúng tôi sưu tập toàn bộ ba tác phẩm này của ba vị Hòa thượng. Ngoài Lời đầu sách và ba bài giới thiệu, chúng tôi gộp chung từng câu kệ, từng Tích chuyện trong từng phẩm để người đọc tiện việc tra cứu ý nghĩa của từng câu kệ.

          Kinh Pháp Cú gồm 26 phẩm, 423 câu kệ, là những lời vàng của Đức Phật, lâu nay vẫn được xem là những bài học đạo đức trong sáng, giản dị và vô cùng cần thiết giúp ta hành động đúng, nói lời đúng, suy nghĩ đúng để có cuộc sống an vui, hạnh lạc trên con đường tìm về giải thoát. Kinh được dịch, được phổ biến hầu như ở khắp các nước có sự hiện diện của Phật giáo và thường có nhiều bản dịch khác nhau theo cùng một ngôn ngữ. Khoảng năm, sáu thập niên gần đây, kinh đã được nhiều người dịch ra tiếng Việt, nhưng chúng tôi chọn sưu tập ba bản nói trên từ suy nghĩ như sau: Bản dịch của Hòa thượng Thích Thiện Siêu là bản Việt dịch đầu tiên từ Hán bản, bản của Hòa thượng Thích Minh Châu là bản Việt dịch đầu tiên từ nguyên bản Pàli, bản diễn thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn mang tính chất những rung cảm sâu đậm về những lời vàng của Đức Phật. Ngoài ra, trong nhiều chục năm, Hòa thượng Thích Giác Toàn, bậc tôn túc của Hệ phái Khất sĩ, được hai vị Cố Đại lão xem như một đệ tử thân thiết, một cộng sự đắc lực trong các Phật sự của Giáo hội.

          Cuối cùng, Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN Thành kính tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang nhân Đại lễ Kỷ niệm 60 năm ngài vắng bóng, xin cảm ơn Hòa thượng Thích Giác Toàn đã khích lệ chúng tôi trong việc hoàn thành cuốn sách này. Mong sao tập sách sẽ đóng góp ít nhiều thuận lợi cho Tăng Ni, Phật tử và những ai muốn đến với những lời vàng của Đức Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

 

TP.Hồ Chí Minh, đầu xuân Giáp Ngọ 2014, PL. 2557

                                                             TM. Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN

                                                                                      Trưởng ban

                                                                        Hòa thượng Thích Trung Hậu

 

MỤC LỤC

 

LỜI ĐẦU SÁCH

LỜI DỊCH GIẢ

(Bản dịch của Hòa thượng Tích Thiện Siêu)

LỜI GIỚI THIỆU

(Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu)

LỜI NÓI ĐẦU

(Bản diễn thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn)

I. PHẨM SONG YẾU (YAMAKAVAGA)

II. PHẨM KHÔNG BUÔNG LUNG (APPAMADAVAGGA)

III. PHẨM TÂM (CITTAVAGGA)

IV. PHẨM HOA (PUPPHAVAGGA)

V. PHẨM NGU (BALAVAGGA)

VI. PHẨM HIỀN TRÍ (PANDITAVAGGA)

VII. PHẨM A LA HÁN (ARAHANTAVAGGA)

VIII. PHẨM NGÀN (SAHASSAVAGGA)

IX. PHẨM ÁC (PAPAVAGGA)

X. PHẨM ĐAO TRƯỢNG (DANDAVAGGA)

XI. PHẨM GIA (JARAVAGGA)

XII. PHẨM TỰ NGÃ (ATTAVAGGA)

XIII. PHẨM THẾ GIAN (LOKAVAGGA)

XIV. PHẨM PHẬT ĐÀ (BUDDHAVAGGO)

XV. PHẨM AN LẠC (SUKHAVAGGA)

XVI. PHẨM HỶ ÁI (PIYAVAGGA)

XVII. PHẨM PHẪN NỘ (KODHAVAGGA)

XVIII. PHẨM CÂU UẾ (MALAVAGGA)

XIX. PHẨM PHÁP TRỤ (DHAMMATTHAVAGGA)

XX. PHẨM ĐẠO (MAGGAVAGGA)

XXI. PHẨM TẠP (PAKINNAKAVAGGA)

XXII. PHẨM ĐỊA NGỤC (NIRAYAVAGGA)

XXIII. PHẨM VOI (NAGAVAGGA)

XXIV. PHẨM ÁI DỤC (TANHAVAGGA)

XXV. PHẨM TỲ-KHEO (BHIKKHUVAGGA)

XXVI. PHẨM BÀ-LA-MÔN (BRAHMANAVAGGA)

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2