Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Ẩn-Dụ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Ẩn-Dụ
 • Tác giả : Thích Hồng Đạo
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 193
 • Nhà xuất bản : Chùa Quy Sơn Vũng Tàu
 • Năm xuất bản : 1975
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 120100000012275
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH ẨN - DỤ

CHÙA QUI - SƠN VŨNG - TÀU

Xuất bản

Phật lịch 2519 -1975-

*

QUYỂN I

 

LỜI TỰA

          Trong đạo Phật có nhiều bài Ẩn-Dụ lồng trong các Kinh pháp để xiển dương những lý nghĩa cao thâm, hầu giúp cho tín-chúng mau thâm đạt.

          Bởi lẽ đó, chúng tôi muốn cho mỗi người đều thấm nhuần hương vị "Đạo giải-thoát", nên chúng tôi mạo muội sưu tập những tài liệu sẵn có trong các quyển Kinh: Pháp-Hoa, Hoa-Nghiêm, Na-Tiên Tỳ kheo, Pháp-Cú, Tứ Thập Nhị Chương v.v..., hợp thành 205 bài thí dụ, mạng danh là "Kinh Ẩn-Dụ".

          Các bài Ẩn-Dụ này đều hàm ẩn lý nghĩa cao sâu vi diệu, không thể nghĩ bàn được, nhưng lời văn giản dị nên người đọc đều có thể nhận hiểu rõ ràng.

          Chúng tôi mong sao quyển "Kinh Ẩn-Dụ" được đầy đủ thiện duyên truyền bá khắp nơi để giúp đỡ nhân sanh, trên tinh thần tu học Chánh pháp.

          Ngoài ra, các bậc cao minh, thức giả, nếu nhận thấy những bài chưa sưu tập, kính mong quí vị hoan hỉ bổ túc cho.

          Chúng tôi xin chân thành ghi ơn trước.

Soạn giả

Thích Hồng - Đạo

MỤC LỤC

 
 

 


LỜI TỰA

KINH PHÁP HOA

1. Nhà cháy

2. Người bỏ cha đi hoang

3. Một trận mưa

4. Ánh sáng mặt trời

5. Người mù mắt

6. Chỗ có nhiều của báu

7. Người nghèo cùng

8. Khát nước đào giếng

9. Viên ngọc báu

10. Ông thầy thuốc giỏi

11. Cha trẻ con già

KINH NA-TIÊN TỲ KHEO

12. Niệm Phật như ghe thuyền

13. Sa môn với thân mình

14. Cây nào trái nấy

15. Cắt lúa

16. Viên ngọc làm nước trong

17. Người lướt qua rạch

18. Đất đai

19. Chống nhà xiên muốn sập

20. Quan hầu của Vua

21. Ông Vua là chủ

22. Người cầm đèn sáng vào phòng tối

23. Các đoàn binh của Vua

24. Ngọn đèn cháy suốt đêm

25. Người nông phu

26. Ngọn đèn và bức thơ

27. Không hái quả sống chỉ hái quả chín

28. Người trộm xoài

29. Ngòi và trứng

30. Ương hột xuống đất

31. Ngôi điện thượng

32. Người có công trạng với Vua

33. Ông quan giữ kho

34. Người chế thuốc độc

35. Tiếng đại hồng chung

36. Người đầu bếp của Vua

37. Giao năm thứ hột

38. Trái trên cây

39. Đào giếng

 

KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG

80. Một người chiến vạn người

81. Bóng hiện theo hình

82. Trầm hương đốt

83. Lau bụi mặt gương

84. Nước trong bị quấy đục

85. Người cầm đuốc vào nhà tối

86. Mặt dính lưỡi dao

87. Sống trong nhà tù

88. Cái túi da đựng đồ dơ

89. Cư trần bất nhiễm trần

90. Người chiến sĩ

91. Trừ hết sét rỉ

92. Ăn mật ở bát

93. Trâu kéo mật

94. Trâu chở nặng đi chỗ bùn lầy

40. Loài sấu, rùa, công, bồ câu

41. Nước chịu lấy đất

42. Niết-Bàn là tịch diệt

43. Niết-Bàn là an lạc

44. Phật có ra đời

45. Phật là cao thượng hơn hết

46. Châm lửa đuốc

47. Cây chưa có trái

48. Nông phu cày và gieo

49. Đốt một đám lửa lớn

50. Ông lương y

51. Tòa sen trăm cánh

52. Hai người khóc

53. Mê tỉnh

54. Gió ở tại đâu

55. Bụm nước biển nếm

KINH PHÁP CÚ

56. Có thân là khổ

57. Giấy và dây

58. Rùa với chó nước

59. Cành mềm trước cơn gió lốc

60. Gió thổi núi đá

61. Hoa sen thanh khiết

62. Kẻ lữ hành mệt mỏi

63. Cái muỗng múc thuốc

64. Cái lưỡi với thuốc thang

65. Phòng hộ thành quách

66. Voi xuất trận

67. Luyện voi

68. Loài heo

69. Người quản tượng tài giỏi

70. Voi vượt khỏi sa lầy

71. Voi giữa rừng sâu

72. Nhện giăng tơ

73. Cỏ hại ruộng vườn

74. Múc nước thuyền

75. Thương khách điều phục ngựa

76. Mặt trăng ra khỏi mây

77. Thầy tập voi

78. Đánh chuông khánh

79. Bầu chứa vị

 

95. Vàng ngọc như ngói sỏi

96. Hiểu đạo

97. Thân là huyễn

98. Nước về biển

KINH HOA NGHIÊM

99. Đa văn

100. Cây trôi dòng nước

101. Côn trùng nằm trong đống phân

102. Mặt trời xuất hiện

103. Pháp Đức Phật ví như đất, lửa, nước

104. Viên ngọc chưa giũa lau

105. Con đường lớn

106. Đồ đựng nước

107. Chốn đại địa

108. Hoa Ba Lợi Chất Đa

109. Chim Ca lăng tần già

110. Vàng diêm phù dàn

111. Người có tay

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2