Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Viên Giác giảng giải


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Viên Giác giảng giải
 • Tác giả : HT.Thích Thanh Từ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 293
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2001
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000007332
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH VIÊN GIÁC Giảng giải

THÍCH THANH TỪ

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO - HÀ NỘI

PL.2545 - 2001

 

LỜI GII THIU

            Quyển Kinh Viên Giác tôi giảng khá lâu rồi, nay được Tăng Ni chép lại trình lên tôi duyệt qua. Đọc lại quyểnKinh Viên Giác, tôi thấy đây là con mắt của người tu Thiền. Người tu Thiền không đọc kỹ Kinh Viên Giác khó thấy được cội gốc mê lầm. Cội gốc mê lầm không biết thì làm sao ngộ được tánh Viên Giác.

Hơn nữa Kinh Viên Giác chỉ rõ cho chúng ta thấy nguồn cội luân hồi từ ái ngã, ái mạng, ái dục mà ra. Không phá được ái ngã, ái mạng, ái dục thì làm sao thoát khỏi sanh tử.

Người tu Thiền sở dĩ lạc vào đường tà là vì còn mong cầu được chứng, được đắc. Đã có chứng đắc là còn bản ngã thì còn sanh tử, cao thì được sanh các cõi trên, thấp thì được sanh các cõi dưới. Cho đến còn kiến còn giác vẫn chưa đạt tánh Viên Giác Như Lai.

Thế nên người tu Thiền cần phải nghiền ngẫm kỹ quyển Kinh Viên Giác. Thấu suốt Kinh Viên Giác, người tu Thiền khỏi sợ lạc lầm. Đồng thời chúng ta tu được kết quả tròn đầy tánh Viên Giác.

                              Viết tại Thiền Viện Trúc Lâm

Cuối mùa thu năm Canh Thìn (2000 D.L)

                                                                            THÍCH THANH TỪ

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

ChươngI.    Bồ tát Văn Thù

Chương II.  Bồ tát Phổ Hiền

Chương III.Bồ tát Phổ Nhãn

Chương IV.Bồ tát Kim Cang Tạng

Chương V.  Bồ tát Di Lặc

Chương VI.Bồ tát Thanh Tịnh Tuệ

Chương VII.         Bồ tát Oai Đức Tự Tại

Chương VIII.        Bồ tát Biện Âm

Chương IX.Bồ tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng

Chương X.  Bồ tát Phổ Giác

Chương XI.Bồ tát Viên Giác

Chương XII.         Bồ tát Hiền Thiện Thủ

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2