Tìm Sách

Kinh Tạng >> Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 1
 • Tác giả : HT.Thích Minh Châu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 664
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

KINH TRUNG BỘ

TẬP I

Nguyên bản:PĀLI

Việt dịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO – 2012

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM Thực hiện

 

HỘI ĐỔNG CHỨNG MINH

Hòa thượngTHÍCH PHỔTUỆ

Hòa thượngTHÍCH TRÍ TỊNH

Hòa thượngTHÍCH THANH TỪ

Hòa thượngTHÍCH TỪ NHƠN

Hòa thượngTHÍCH HIỂN PHÁP

Hòa thượngTHÍCH TRÍ QUẢNG

 

HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH

Chủ tịch

Hòa thượngTHÍCH MINH CHÂU

Tổng Thư ký

Thượng tọaTHÍCH TRÍ SIÊU

Thành viên

Hòa thượngTHÍCH ĐỨC NGHIỆP

Hòa thượngTHÍCH NHẬT QUANG

Hòa thượngTHÍCH MINH CẢNH

Hòa thượngTHÍCH CHƠN THIỆN

Hòa thượngTHÍCH GIÁC TOÀN

Hòa thượngTHÍCH THIỆN TÂM

Hòa thượngTHÍCH PHƯỚC SƠN

Thượng tọaTHÍCH NGUYÊN GIÁC

Thượng tọaTHÍCH PHƯỚC CẦN

 

 

Mục lục

KINH TRUNG Bộ - TẬP I

1.         KINH PHÁP MÔN CĂN BỔN                                                

2.         KINH TẤT CẢ LẬU HOẶC                                                                   

3.          KINH THỪA TỰPHÁP                          .              

4.         KINH SỢ HẢI VÀ KHIẾP ĐẢM                           

5.         KINH KHÔNG UẾ NHIỄM    

6.         KINH ƯỚC NGUYỆN                                              

7.         KINH VÍ DỤ TẤM VẢI                                           

8.         KINH ĐOẠN GIẢM                                 

9.         KINH CHÁNH TRI KIẾN                      

10.      KINH NIỆM XỨ       

11.      TIẾU KINH SƯ TỬ HỐNG

12.       ĐẠI KINH SƯTỬ HỐNG

13.      ĐẠI KINH KHỔUẨN

14.       TIỂU KINH KHỔUẨN

15.       KINH TƯLƯỢNG

16.      KINH TÂM HOANG VU         

17.       KINH KHU RÙNG

18.      KINH MẬT HOÀN

19.      KINH SONG TẦM

20.      KINH AN TRÚ TẦM

21.       KINH VÍ DỤ CÁI CƯA          

22.      KINH VÍ DỤ CON RẮN          

23.      KINH GÒ MỐI          

24.       KINH TRẠM XE     

25.      KINH BẢY MỒI       

26.       KINH THÁNH CẦU

27.      TIỂU KINH DỤ DÂU CHÂN VOI         

28.      ĐẠI KINH DỤ DẤU CHÂN VOI

29.      ĐẠI KINH THÍ DỤ LÕI CÂY       

30.       TIỂU KINH THÍ DỤ LÕI CÂY

31.       TIỂU KINH RỪNG SỪNG BÒ

32.      ĐẠI KINH RỪNG SÙNG BÒ

33.      ĐẠI KINH NGƯỜI CHĂN BÒ

34.      TIẾU KINH NGƯỜI CHĂN BÒ

35.      TIẾU KINH SACCAKA

36.      ĐẠI KINH SACCAKA

37.       TIỂU KINH ĐOẠN TẬN ẢI        

38.      ĐẠI KINH ĐOẠN TẬN ẢI

39.      ĐẠI KINH XÓM NGỰA

40.      TIỂU KINH XÓM NGỰA

41.      KINH SALEYYAKA

42.      KINH VERANJAKA

43.      ĐẠI KINH PHƯƠNG QUẢNG

44.      TIẾU KINH PHƯƠNG QUẢNG

45.      TIỂU KINH PHÁP HÀNH             

46.      ĐẠI KINH PHÁP HÀNH               

47.       KINH TƯSÁT             

48.      KINH KOSAMBIYA     

49.      KINH PHẠM THIÊN THỈNH CẦU               

50.      KINH HÀNG MA          

51.       KINH KANDARAKA

52.      KINH BÁT THÀNH      

53.      KINH HỮU HỌC          

54.      KINH POTALIYA         

55.      KINH JIVAKA              

56.       KINH ƯU-BA-LY

57.       KINH HẠNH CON CHÓ

58.       KINH VƯƠNG TỬ ABHAYA (VÔ ÚY)                      

59.      KINH NHIỀU CẢM THỌ...                           

60.      KINH KHÔNG GÌ CHUYỂN HƯỚNG

61.      KINH GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA Ở RÙNG AM-BÀ-LA

62.      ĐẠI KINH GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA            

63.      TIÊU KINH MĀLUNKYA

64.      ĐẠI KINH MĀLUNKYAPUTTA

65.      KINH BHADDAU         

66.      KINH VÍ DỤ CON CHIM CÁY

67.      KINH CĀTUMĀ           

68.      KINH NAUAKAPANA

69.      KINH GULISSANI        

70.      KINH KITĀGIRI           

71.      KINH BA MINH VACCHAGOTTA              

72.      KINH AGGIVACCHAGOTTAI

73.      ĐẠI KINH VACCHAGOTTA        

74.      KINH TRƯỜNG TRẢO

75.      KINH MĀGANDIYA

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2