Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Trung Bộ tập 1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Trung Bộ tập 1
 • Tác giả : Nikaya Pali
 • Dịch giả : HT.Thích Minh Châu
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 745
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2003
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH TRUNG BỘ  Bản in  2003 ( Kinh có thể xem trực tuyến online tại Thư Viện Phật Giáo online - Phần Kinh Tạng hoặc Online)

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM  Thực hiện

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH của HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

 1.  Hòa thượng THÍCH ĐỨC NHUẬN
 2. Hòa thượng THÍCH ĐỔN HẬU
 3. Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH
 4. Hòa thượng THÍCH MẬT HIỂN
 5. Hòa thượng THÍCH HUÊ THÀNH
 6. Hòa thượng THÍCH GIÁC NHU
 7. Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ
 8. Hòa thượng THÍCH TÂM THÔNG
 9. Hòa thượng THÍCH SIÊU VIỆT
 10. Hòa thượng MAHÀ SARAV
 11. Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM

 

Nguyên bản : PALI Việt dịch : Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO PHÊN DỊCH và ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

 • Phó chủ tịch : Hòa thượng THÍCH THIỆN SIÊU
 • Phó chủ tịch : Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ
 • Phó chủ tịch : Hòa thượng THÍCH TIIANH KIỂM
 • Phó chủ tịch : Thượng tọa THÍCH THANH TỪ
 • Phó chủ tịch :Thượng tọa THÍCH THIỆN CHÂU

Trưởng ban Thư ký : Thượng tọa THÍCH CHƠN THIỆN

Trưởng ban Tài chánh : Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN

Trưởng ban In Ấn và Phát hành: Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG

Trưởng ban Từ vựng Phật học : Cư sĩ MINH CHI

 

MỤC LỤC KINH TRUNG BỘ TẬP I (bản in 2003 )

 1. KINH PHÁP MÔN CĂN BỔN (Mulapariyayasutta)
 2. KINH TẤT CẢ LẬU HOẶC (Sabbasavasuttam)
 3. KINH THỪA TỰ PHÁP (Dhammadayadasutta)
 4. KINH SỢ HẢI VÀ KHIẾP ĐẢM (Bhayabheravasuttam)
 5. KINH KHÔNG UẾ NHlẾM (Anan ganasuttam)
 6. KINH ƯỚC NGUYỆN (Akankheyyasuttam)
 7. KINH VÍ DỤ TẤM VẢI (Vat thupamasutta)
 8. KINH ĐOẠN GIẢM (Sallekhasuttam)
 9. KINH CHÁNH TRI KIẾN  (Sammaditthasuttam)
 10. KINH NIỆM XỨ (Satipatthanasutta)

Xem trưc tuyến kinh 1-10

 1. TIỂU KINH SƯ TỬ HỐNG (Culaaihanadasuttam)
 2. ĐẠI KINH SƯ TỬ HỐNG (Mahasihanadasuttam)
 3. ĐẠI KINH KHỔ UAN (Mahadukkhakkhandhasutta)
 4. TIỂU KINH KHỔ UẨN(Culadukkhakkhnndhassutam)
 5. KINH TƯ LƯỢNG (Anumanasuttam)
 6. KINH TÂM HOANG VU (Cetekhilasuttam)
 7. KINH KHU RỪNG  (Vanapatthasuttam)
 8. KINH MẬT HOÀN (Madhupindikasuttam)
 9. KINH SONG TẦM (Dvedhavitakkasutta)
 10. KINH AN TRÚ TẦM (Vitakkasanthanasuttam)

Xem trực tuyến kinh 11-20

 1. KINH VÍ DỤ CÁI CƯA (Kakacupamasutta)
 2. KINH VÍ DỤ CON RẮN (Alaggadupamasuttam)
 3. KINH GÒ MỐI (Vammikasutta)
 4. KINH TRẠM XE (Rathavivutasutta)
 5. KINH BẪY MỒI (Nivapasuttam)
 6. KINH THÀNH CẦU (Ariyapariyesanasuttam)
 7. TIỂU KINH DỤ DẤU CHÂN VOI (Culahatthipadopamasuttam)
 8. ĐẠI KINH DỤ DẤU CHÂN VOI (Mahahatthipadopamasuttam)
 9. ĐẠI KINH VÍ DỤ LÕI CÂY (Mahasaropamasuttam)
 10. TIỂU KINH VÍ DỤ LÓI CÂY (Culasaropamasuttam)

Xem trực tuyến kinh 21-30

 1. TIỂU KINH RỪNG SỪNG BÒ (Culagosingasuttam)
 2. ĐẠI KINH RỪNG SỪNG BÒ (Mahagosingasuttam)
 3. ĐẠI KINH NGƯỜI CHĂN BÒ (Mahagopalakasuttam)
 4. TIỂU KINH NGƯỜI CHĂN BÒ (Culagopalakasuttam)
 5. TIỂU KINH SACCAKA (Culasaccakasuttam)
 6. ĐẠI KINH SACCAKA (Mahasaccakasuttam)
 7. TIỂU KINH ĐOẠN TẬN ÁI (Culatanhasankhayasuttm)
 8. ĐẠI KINH ĐOẠN TẬN ÁI (Mahatanhasankhayasuttam)
 9. ĐẠI KINH XÓM NGỰA (Mahassapurasuttam)
 10. TIỂU KINH XÓM NGỰA (Culaassapurasuttam)

Xem trực tuyến kinh 31-40

 1. KINH SALEYYAKA (Saleyyakasuttam)
 2. KINH VERANJAKA (Veranjakasuttam)
 3. ĐẠI KINH PHƯƠNG QUẢNG (Mahavedallasuttam)
 4. TIỂU KINH PHƯƠNG QUẢNG (Culavedallasuttam)
 5. TIỂU KINH PHÁP HÀNH (Culadhanunasamadanasuttam)
 6. ĐẠI KINH PHÁP HẰNH (Mahađhạmmasamadanasuttam)
 7. KINH TƯ SÁT (Vimamsakasuttam)
 8. KINH KOSAMBIYA (Kosambiyasuttam)
 9. KINH PHẠM THIÊN CẦU THỈNH (Brahmanimantanikasuttam)
 10. KINH HÀNG MA (Maratajjaniyasuttam)

Xem trực tuyến kinh 41-50

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2