Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Tăng Chi Bộ tập 1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
 • Tác giả : Nikaya Pali
 • Dịch giả : HT.Thích Minh Châu
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 745
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 1996
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 00
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Kinh Tăng Chi Bộ Tập 1

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

(Số thứ tự 21)

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

NXB Tôn Giáo Hà Nội

Ấn hành  2005

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

của

HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

1.     Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

2.     Hòa thượng THÍCH HUỆ THÀNH

3.     Hòa thượng THÍCH GIÁC NHU

4.     Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

5.     Hòa thượng THÍCH TÂM THÔNG

6.     Hòa thượng THÍCH SIÊU VIỆT

7.     Hòa thượng MAHÀ SARAY

8.     Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM.

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

Chủ tịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THIỆN SIÊU

Phó chủ tịch: Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH KIỂM

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THANH TỪ

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THIỆN CHÂU

Trưởng ban Thư ký: Thượng tọa THÍCH CHƠN THIỆN

Trưởng ban Tài chánh: Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN

Trưởng ban In ấn và Phát hành: Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG

Trưởng ban Từ vựng Phật học: Cư sĩ MINH CHI

Mục Lục Tổng Quát (Xem trực tuyến online)

Chương I:  Một Pháp

 1. Phẩm Sắc
 2. Phẩm Đoạn Triền Cái
 3. Phẩm Khó Sử Dụng
 4. Phẩm Không Điều Phục
 5. Phẩm Đặt Hướng Và Trong Sáng
 6. Phẩm Búng Ngón Tay
 7. Phẩm Tinh Tấn
 8. Phẩm Làm Bạn Với Thiện
 9. Phẩm Phóng Dật
 10. Phẩm Phi Pháp 1
 11. Phẩm Thứ Mười Một
 12. Phẩm Vô Phạm
 13. Phẩm Một Người
 14. Phẩm Người Tối Thắng
 15. Phẩm Không Thể Có Được
 16. Phẩm Một Pháp
 17. Phẩm Chủng Tử
 18. Phẩm Makkhali
 19. Phẩm Không Phóng Dật
 20. Phẩm Thiền Định (1)
 21. Phẩm Thiền Định (2)

Chương II: Hai Pháp

 1. Phẩm Hình Phạt
 2. Phẩm Tranh Luận
 3. Phẩm Người Ngu
 4. Phẩm Tâm Thăng Bằng
 5. Phẩm Hội Chúng
 6. Phẩm Người
 7. Phẩm Lạc
 8. Phẩm Tướng
 9. Phẩm Các Pháp
 10. Phẩm Kẻ Ngu
 11. Phẩm Các Hy Vọng
 12. Phẩm Hy Cầu
 13. Phẩm Bố Thí
 14. Phẩm Đón Chào
 15. Phẩm Nhập Định
 16. Phẩm Phẫn Nộ
 17. Phẩm Thứ Mười Bảy

Chương III: Ba Pháp (1)

 1. Phẩm Người Ngu
 2. Phẩm Người Đóng Xe
 3. Phẩm Người
 4. Phẩm Sứ Giả Của Trời
 5. Phẩm Nhỏ
 6. Phẩm Các Bà-la-môn
 7. Phẩm Lớn

Chương III: Ba Pháp (2)

 1. Phẩm Ananda
 2. Phẩm Sa-môn
 3. Phẩm Hạt Muối
 4. Phẩm Chánh Giác
 5. Phẩm Đọa Xứ
 6. Phẩm Kusinàra
 7. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ
 8. Phẩm Cát Tường
 9. Phẩm Lõa Thể

Chương IV: Bốn Pháp

 1. Phẩm Bhandagàma
 2. Phẩm Hành
 3. Phẩm Uruvelà
 4. Phẩm Bánh Xe
 5. Phẩm Rohitassa
 6. Phẩm Nguồn Sanh Phước
 7. Phẩm Nghiệp Công Đức
 8. Phẩm Không Hý Luận
 9. Phẩm Không Có Rung Động
 10. Phẩm Asura

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2