Tìm Sách

Giảng Luận >> Im Lặng Sấm Sét

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Im Lặng Sấm Sét
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 45
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Kinh Người Bắt Rắn .................................................................................... 3
Đại ý kinh ................................................................................................... 13
Nguyên do nói kinh .................................................................................. 13
Tên kinh ..................................................................................................... 13
Sự hiểu lầm của thầy Arittha ................................................................... 14
Tai họa của dục lạc .................................................................................... 17
Cái nguy của sự hiểu lầm giáo lý ............................................................ 18
Bắt rắn ........................................................................................................ 19
Chiếc bè ...................................................................................................... 20
Ngón tay chỉ mặt trăng ............................................................................. 23
Chim Trĩ ..................................................................................................... 24
Phá chấp ..................................................................................................... 25
Im lặng sấm sét .......................................................................................... 26
Vô ngã ........................................................................................................ 27
Kiến y.......................................................................................................... 30
Tiếp nhận giáo lý và Vô ngã .................................................................... 33
Bất khả đắc, bất khả thi thiết .................................................................... 35
Niết bàn ...................................................................................................... 37
Như lai ........................................................................................................ 38
Đối phó với sự hiểu lầm ........................................................................... 40
Lời cuối ....................................................................................................... 43

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều