Tìm Sách

Thiền >> Thiền Tông đốn ngộ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiền Tông đốn ngộ
 • Tác giả : Thích Thông Phương
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 254
 • Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000011925
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

ĐƯỜNG VÀO THIỀN HỌC

THIỀN TÔNG ĐỐN NGỘ

THÍCH THÔNG PHƯƠNG

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LỜI MỞ ĐẦU

Quyển Thiền TÔNG ĐỐN NGỘ này do chúng tôi biên tập những bài giảng chuyên về thiền và hệ thống lại cho người học tiện tham cứu. Trong đây, chúng tôi không dám phô trương kiến giải, chữ nghĩa với người, chỉ với tâm nguyện đem chút ít chỗ kinh nghiệm chia xẻ cùng mọi người một lẽ thật ngay trong thế gian này mà người người hằng bỏ quên.

Qua Thiền tông Trung Hoa, về yếu chỉ đã khiến người học khó lãnh hội, cộng thêm cách khai thị của chư Tổ người Trung Hoa, càng khiến người học thấy xa lạ, đau đầu. Ở đây, với chỗ nhận hiểu ngay bản thân chính mình, chúng tôi diễn đạt lại bằng chính ngôn ngữ của người Việt Nam để gần gủi với người Việt Nam chúng ta hơn, đồng thời cho thấy "lẽ thật này" chúng ta vẫn có phần không thua kém.

Tuy nhiên, Thiền vốn không thuộc ngôn ngữ, văn tự, vượt hẳn con đường suy nghĩ phân biệt thì đâu thể diễn đạt lại bằng lời mà thấu tột! Song, từ sức sống nội tâm ứng ra ngôn ngữ văn tự, thì ngôn ngữ văn tự hẳn nhiên cũng không luống uổng. Chỉ mong người học khéo đạt ý quên lời, chữ chữ, câu câu luôn xoay lại chính mình là gốc, thì ngay một dấu chấm (.), một nét phẩy (,) cũng sáng ngời ánh sáng chân thật kia, đâu từng thiếu sót!

Thiền tông vốn không trọng lý luận nhiều, bấy nhiêu lời buông ra e đã làm nhơ tai mắt Tổ sư, với bậc quá lượng hẳn bịt tai cười ngất! Cơm ngon chẳng cần với người đã no bụng.

Một chút phương tiện này kính xin lưu lại cho người trên đường tìm về quê cũ. Nếu có chút thích thú hãy ném quách và trong ấy, xem xem, chính là gì?

Bao nhiêu lời lẽ hay khéo không ngoài một tiếng "À!" lên là xong tất cả.

Xin trao lại cho người!

          Thiền Viện Trúc Lâm

Mùa An cư năm Nhâm Ngọ - 2002

                     Kính ghi

                THÍCH THÔNG PHƯƠNG

MỤC LỤC

 

Lời mở đầu

1. Dẫn nhập

2. Ý Chỉ Giáo Ngoại Biệt Truyền

3. Ý Chỉ Bất Lập Văn Tự

4. Thực Tại Sáng Ngời Muôn Thuở

5. Tâm Yếu Nhà Thiền

6. Một Cái Biết Suốt Cả Xưa Nay

7. Tổ Sư Thiền

8. Bảo Nhậm

9. Tu Thiền Có Chứng Đắc Không

10. Thiền Bệnh

11. Kết Luận

Các sách khác thuộc Thiền

Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển
Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển
Giải đáp 100 câu hỏi Thiền
Giải đáp 100 câu hỏi Thiền
Vô Môn Quan
Vô Môn Quan
Nanh vuốt nhà Thiền
Nanh vuốt nhà Thiền
Bạch Ẩn thiền định ca
Bạch Ẩn thiền định ca
Bá Trượng ngữ lục
Bá Trượng ngữ lục
Khi nào chim sắt bay
Khi nào chim sắt bay
Phương pháp ngồi thiền
Phương pháp ngồi thiền
Góp nhặt cát đá
Góp nhặt cát đá
Thiếu thất lục môn
Thiếu thất lục môn
Thiền Niệm Xứ
Thiền Niệm Xứ
Thiền trong đời thường
Thiền trong đời thường